top of page

Amb l'objectiu de formar persones íntegres, competents, conscients, compassives i compromeses per a una societat diferent en ple segle XXI.

Captura de pantalla 2020-07-31 a las 13.

A Piaget entenem l'educació com un procés permanent de creixement que desenvolupa de manera progressiva i harmònica totes les dimensions (físiques, espirituals, intel·lectuals i afectives) de la persona, amb vista a la seva maduresa i a la seva participació en la vida social i en la humanització del món en què viu.

ELCOLE.png

L'ESCOLA ÉS

OBERT: Ofereix un servei d'interès públic, que respon al dret que tota persona té a l'educació. ACOLLIDOR: Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible. INNOVADOR: Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors.

PARTICIPATIU: Promou la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions. ARRELAT: Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l'estimació de la pròpia cultura. TRANSFORMADOR: No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que promou el progrés de les persones i de la societat.

PROFESORADO.png

COHERENT: Actua d'acord amb el que diu i pensa. CRÍTIC: Es qüestiona el que fa i analitza, valora i decideix. ORGANITZAT: Disposa i coordina persones i mitjans per obtenir el fi desitjat. DIALOGANT: Sap escoltar l'opinió dels altres i exposar la pròpia. COMPROMÈS: Comparteix les finalitats de la institució i treballa per assolir-les.

bottom of page