top of page

Educació SECUNDÀRIA

Etapa educativa dels 12 als 16 anys

Eso_pc.jpeg
Eso_pc.jpeg

Una mirada al futur

A l’etapa de l’educació secundària consolidem els aprenentatges adquirits a l’ed. primària, tenint en compte la importància d’aquest període clau en la formació acadèmica i personal de l’alumnat.

 

Fomentem l’adquisició de competències que capacitin l’alumnat a aprendre de forma autònoma en diversos entorns, i els permeti prendre decisions crítiques i responsables. 

 

Incorporem en el programa multilingüe l’alemany com a llengua optativa.

 

Des del professorat, conjuntament amb la família, treballem per a un aprenentatge interdisciplinar i competencial, basat en l’atenció individualitzada i l’orientació personal per ajudar l’alumnat a assolir els seus objectius tant en l’àmbit personal com acadèmic. 

bottom of page